Forside

Formål og indsatsområder

Organisering

Medlemmer

Kontakt

Organisering

Styregruppe

Beslutningsdygtig gruppe, der kan træffe de nødvendige beslutninger for at efterleve ISP Sikkerhedsforums formål.

Styregruppen består af repræsentanter fra hver internetudbyder samt repræsentanter for hver af de associere-de medlemmer: GovCERT, DKCERT og Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3).

De associerede medlemmer fungerer som rådgivere for Styregruppens arbejde.

Teknikgruppe

Gruppe af tekniske repræsentanter fra internetudbyderne og de associerede medlemmer, der kan diskutere tekniske sikkerhedsemner og komme med oplæg til beslutning i Styregruppen.

Abuse desk gruppe

Gruppe af abuse desk repræsentanter fra internetudbyderne og de associerede medlemmer, der kan diskutere emner relateret til misbrugssager (spam, phishing, portscanning, ...) og komme med oplæg til beslutning i Styregruppen.