Forside

Formål og indsatsområder

Organisering

Medlemmer

Kontakt

Formål og indsatsområder

ISP Sikkerhedsforum blev dannet 6. maj 2004 af en række danske internetudbydere. Medlemmerne samarbej-der om håndtering af sikkerhedstrusler mod internettet iht. Rammeaftale for ISP Sikkerhedsforum - Samarbej-de om håndtering af trusler mod internettet.

Formålet med ISP Sikkerhedsforum er:

1. at iværksætte fælles tiltag for at begrænse negative virkninger af større angreb via internettet (reak-tivt)

2. at iværksætte fælles tiltag for at begrænse muligheden for større angreb via internettet (proaktivt)

3. at sikre, at almindelig god skik mht. internetsikkerhed blandt ISP-medlemmerne følges

ISP Sikkerhedsforum omfatter et operationelt beredskab, hvor udbyderne aktivt begrænser eller bekæmper trusler som fx:

• Botnet

• Spam

• Phishing

• Virus

• DDoS-angreb

• Hackerangreb

I kampen mod botnets er der udformet et Memorandum of Understanding (MoU), der beskriver rammerne for et samarbejde mellem medlemmerne af ISP Sikkerhedsforum, DKCERT og GovCERT om bekæmpelse af bot-nets. MoU'en beskriver, hvordan internetudbyderne og CERT'erne har aftalt at håndtere anbefalinger fra 3. part om spærring af kunders adgang til domæner og ip-adresser.

ISP Sikkerhedsforums indsats retter sig ikke mod fysiske trusler mod internettet, som f.eks. strømafbrydelser, terrorangreb, ekstreme vejrforhold eller andre former for force majeure.